Хората, които се грижат за ВасЕкспертите в нашият екип

Контакти

Д-р Х.Василев

Психиатър

Директор - 0882/809051

Контакти

Д-р Л.Андреева

Психиатър

Началник Отделение - 0882/809045

Контакти

Д-р Григоров

Психиатър

Началник Отделение

Контакти

П.Димитрова

Човешки Ресурси
Контакти

Д-р И.Нацов - д.м.

Психиатър

Началник Отделение - 0882/809060

Контакти

Д-р Е.Янкулова

Психиатър

Началник Отделение - 0882/809057

Контакти

Ц.Петкова

Социален Работник
Контакти

Д-р Л.Стефанов

Психиатър

Началник Отделение - 0882/809042

Контакти

Н.Петрова

Мед.Статистик
Контакти

Д-р Е.Нечев

Лекар

Ординатор - 0882/809119

Контакти

Д-р Н.Летов

Лекар

Ординатор