Свиждания и информация за пациентите

Времето за посещение е регламентирано, но е възможно да е различно за всяко едно отделение, затова се информирайте лично от персонала на конкретното отделение.
Ако на Вашите роднини и приятели им е трудно да се вместят във времето за посещение, могат да разговарят със старшата сестра и ако е възможно преместване на времето за посещение за тях.
Информацията относно Вашето лечение е строго поверителна. Персоналът няма право да предава без Ваше позволение информация на никого, освен на вашия личен лекар.