Първо посещение

Вие скоро ще постъпите в болницата, може би за първи път. От името на целия ни медицински персонал Ви казваме ДОБРЕ ДОШЛИ!.
Постъпването /Хоспитализацията/ Ви в болницата става с „Направление за Хоспитализация “ в планов и спешен порядък. Вие може да бъдете насочен за лечение при нас от личния лекар, специалист от извънболничната помощ, бърза помощ, други лечебни заведения или по Ваше желание.
Ако Вие идвате при нас без „Направление за хоспитализация“, т.е. сте самонасочил се пациент, ще бъдете обслужен в приемно- консултативния кабинет на болницата – съгласно вътрешна разпоредба на директора на ДПБ Карлуково.