Прием в болницата

Всеки, който постъпва в ДПБ гара Карлуково е обгърнат от грижите на специалист, чието име ще научите в отделенията. Освен това на Ваше разположение ще бъде екип от лекари, психолог, рехабилитатор, социален работник, санитари, които ще се грижат за Вас ден след ден. Вашият лекар ще ви посещава редовно, ще прави и визитациите, за да наблюдава развитието и следи лечението Ви.
На приемен кабинет ще Ви посрещнат дежурен лекар и медицинска сестра.
Те ще Ви посочат в кое отделение ще бъдете настанен и ще бъдете придружен дотам.

Моля, носете с Вас:

– връхна дреха /жилетка;

– халат, пеньоар;

– гребен;

– чехли;

– Документ за самоличност/лична карта/;

– Медицинско направление;

– Епикризи за преминали заболявания;

Болницата разполага с малък библиотечен фонд, който можете да ползвате.
Има телевизор във всяко болниично отделение.

Какво не трябва да носите:

– Алкохол

– Остри и режещи предмети

– Стъклени предмети

– Лесно развалящи се хранителни продукти

– Пари и ценности: