Обществени поръчки

№ поредОбект на поръчкатаДата на публикуванеУникален номер на поръчката в АОПКраен срок за подаване на оферти или заявления за участиеСъстояние
2"Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на Държавна Психиатрична Болница - Карлуково по 6 / шест / обособени позиции".
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Покана - „ИНТЕР” ЕООД
Покана - „ЛЕТА ЗАР” ЕООД
Покана - „СТЕЛИТ 1” ЕООД
Съобщение - Публичен жребий
Протокол № 3 храни - жребий
Решение за изменение на влязло в сила решение за избор на изпълнител на обществена поръчка
Договор - „ЛЕТА ЗАР” ЕООД
Договор - „ИНТЕР” ЕООД
Договор - „ЛЕТА ЗАР” ЕООД
04 юни 2019г. - 12:25ч.
Обновена -
04.12.2019 12:40ч.
00912-2019-000213/09/2019 16:30Затворена
1"ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "КАРЛУКОВО".
Договор - "Фьоникс Фарма" ЕООД
Договор - "Софарма Трейдниг" АД
Договор - "Медофарма" ЕООД
Договор - "Търговска Лига - Национален Аптечен Център" АД
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
17 април 2019г. - 13:15ч.
Обновена -
28.08.2019 16:10ч.
00912-2019-000113/05/2019 12:30Затворена