Обществени поръчки

№ поредОбект на поръчкатаДата на публикуванеУникален номер на поръчката в АОПКраен срок за подаване на оферти или заявления за участиеСъстояние
5"Тип на процедура - Процедура по вътрешен конкурентен избор
Описание на процедурата - Процедура по вътрешен конкурентен избор
Име на процедурата - Доставка на лекарства за нуждите на ДПБ Карлуково по сключено рамково споразумение РД-11-151/19.03.2021г.
№ на свързано рамково споразумение - РД-11-151/19.03.2021г
".

"Договор - "ФАРКОЛ" АД.
"Договор - "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД.
"Договор - "ФЬОНИКС Фарма" ЕООД.
15 април 2021г. - 11:32ч.
Обновена -
08.07.2021 15:05ч.
--Затворена
4"ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ДПБ КАРЛУКОВО ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА".
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
"Съобщение - отваряне ценови оферти ел енергия 2020".
"Протокол № 1 за работа на комисия ЗОП ел. енергия 2020".
"Решение №5 Ел.енергия".
12 юни 2020г. - 14:10ч.
Обновена -
24.09.2020 12:05ч.
00912-2020-000213/07/2020 16:30Затворена
3"Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково - по 6/шест/ обособени позиции".
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
"Съобщение - отваряне ценови оферти храни 2020".
"Протокол № 1 за работа на комисия ЗОП ХРАНИ 2020".
12 юни 2020г. - 14:00ч.
Обновена -
18.08.2020 15:10ч.
00912-2020-000113/07/2020 16:30Затворена
2"Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на Държавна Психиатрична Болница - Карлуково по 6 / шест / обособени позиции".
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Покана - „ИНТЕР” ЕООД
Покана - „ЛЕТА ЗАР” ЕООД
Покана - „СТЕЛИТ 1” ЕООД
Съобщение - Публичен жребий
Протокол № 3 храни - жребий
Решение за изменение на влязло в сила решение за избор на изпълнител на обществена поръчка
Договор - „ЛЕТА ЗАР” ЕООД
Договор - „ИНТЕР” ЕООД
Договор - „ЛЕТА ЗАР” ЕООД
04 юни 2019г. - 12:25ч.
Обновена -
04.12.2019 12:40ч.
00912-2019-000213/09/2019 16:30Затворена
1"ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "КАРЛУКОВО".
Договор - "Фьоникс Фарма" ЕООД
Договор - "Софарма Трейдниг" АД
Договор - "Медофарма" ЕООД
Договор - "Търговска Лига - Национален Аптечен Център" АД
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
17 април 2019г. - 13:15ч.
Обновена -
28.08.2019 16:10ч.
00912-2019-000113/05/2019 12:30Затворена