Обществени поръчки

№ поредОбект на поръчкатаДата на публикуванеУникален номер на поръчката в АОПКраен срок за подаване на оферти или заявления за участиеСъстояние
2"Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на Държавна Психиатрична Болница - Карлуково по 6 / шест / обособени позиции".04 юни 2019г. - 12:25ч.
Обновена -
13.06.2019 13:15ч.
--Отворена
1"ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "КАРЛУКОВО".
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
17 април 2019г. - 13:15ч.
Обновена -
24.06.2019 14:40ч.
00912-2019-000113/05/2019 12:30Отворена