Обществени поръчки

№ поредОбект на поръчкатаДата на публикуванеУникален номер на поръчката в АОПКраен срок за подаване на оферти или заявления за участиеСъстояние
1"ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "КАРЛУКОВО".
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
17 април 2019г. - 13:15ч.
Обновена -
15.05.2019 15:10ч.
00912-2019-000113/05/2019 12:30Отворена