Обществени поръчки

№ поредОбект на поръчкатаДата на публикуванеУникален номер на поръчката в АОПКраен срок за подаване на оферти или заявления за участиеСъстояние
3Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДПБ - Карлуково чрез включване в балансираща група10 януари 2018г. - 16:36ч.00912-2018-000115/02/2018 16:00Отворена
2Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ Карлуково01 април 2016г. - 11:20ч.00912-2016-000226/05/2016 16:00Затворена
1Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково по обособени позиции26 февруари 2016г. - 10:20ч.00912-2016-000118/04/2016 16:00Затворена