Обществени поръчки – 2018

№ поредОбект на поръчкатаДата на публикуванеУникален номер на поръчката в АОПКраен срок за подаване на оферти или заявления за участиеСъстояние
6Доставка на дизелово гориво Б6 - 75 000 литра и безоловен бензин А95Н - 75 000 литра за срок от 5 години, считано от 01.01.2019 г. за нуждите на автопарка на Държавна психиатрична болница „Карлуково”.
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
03 октомври 2018г. - 15:15ч.00912-2018-0004Отворена
5Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково - по 6/шест обособени позиции.
Договор - "Интер" ООД
Договор - "Лета Зар" ЕООД
Решение за откриване на процедура (ЗОП)
Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
07 юни 2018г. - 10:55ч.
Обновена -
27.08.2018 16:13
00912-2018-000328/06/2018 16:00Затворена
4Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ - Карлуково
Договор - "Софарма Трейдниг" АД
Договор - "Медофарма" ЕООД
Договор - "Търговска Лига - Национален Аптечен Център" АД
Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

12 февруари 2018г. - 16:50ч.
Обновена -
23.05.2018 16:10
0912-2018-000209/03/2018 10:00Затворена
3Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на ДПБ - Карлуково чрез включване в балансираща група
АОП обявление за възложена поръчка
10 януари 2018г. - 16:36ч.
Обновена -
11.04.2018 14.00
00912-2018-000115/02/2018 16:00Затворена
2Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ Карлуково01 април 2016г. - 11:20ч.00912-2016-000226/05/2016 16:00Затворена
1Доставка на хранителни продукти, хляб и хлебни изделия за нуждите на ДПБ Карлуково по обособени позиции26 февруари 2016г. - 10:20ч.00912-2016-000118/04/2016 16:00Затворена