Нашият Персонал Експертите в нашият екип

 • Директор

  0882/809051

  Д-р Х.Василев

  Психиатър

  Контакти

 • Началник Отделение

  0882/809060

  Д-р И.Нацов - д.м.

  Психиатър

  Контакти

 • Ординатор

  0882/809119

  Д-р Е.Нечев

  Лекар

  Контакти

 • Началник Отделение

  0882/809045

  Д-р Л.Андреева

  Психиатър

  Контакти

 • Началник Отделение

  0882/809057

  Д-р Е.Янкулова

  Психиатър

  Контакти

 • Ординатор

  Д-р Н.Летов

  Лекар

  Контакти

 • Началник Отделение

  0882/809042

  Д-р Л.Стефанов

  Психиатър

  Контакти

Д-р Х.Василев
Психиатър,
Почиевн Ден
Д-р И.Нацов - д.м.
Психиатър
Почиевн Ден
Д-р Е.Нечев
Лекар
Почиевн Ден
Виж
Д-р Л.Андреева
Психиатър
Почиевн Ден
Д-р Е.Янкулова
Психиатър
Почиевн Ден
Д-р Л.Стефанов
Психиатър
Почиевн Ден
Д-р Н.Летов
Лекар
Почиевн Ден
Виж
Д-р И.Нацов - д.м.
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Д-р Е.Нечев
Лекар
09:00 - 17:00 часа
Д-р Л.Андреева
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Д-р Е.Янкулова
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Виж
Д-р Х.Василев
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Д-р Л.Стефанов
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Д-р Н.Летов
Лекар
09:00 - 17:00 часа
Виж
Д-р Е.Нечев
Лекар
09:00 - 17:00 часа
Д-р Н.Летов
Лекар
09:00 - 17:00 часа
Д-р Л.Андреева
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Виж
Д-р И.Нацов - д.м.
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Д-р Х.Василев
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Д-р Л.Стефанов
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Д-р Е.Янкулова
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Виж
Д-р И.Нацов - д.м.
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Д-р Н.Летов
Лекар
09:00 - 17:00 часа
Д-р Е.Янкулова
Психиатър
09:00 - 17:00 часа
Виж

текст.

преди 2 дни

потребител

текст

текст.

преди 3 дни

потребител

текст